International Protective Coatings

titulní strana Mapa serveru

flash
Titulní strana / Certifikáty a zkoušky

Certifikáty a zkoušky

Celá filozofie společnosti International Paint je založena na vysokém standardu kvality. Ve svých produktech vysoce převyšuje úroveň, podle které se v současné době poměřuje funkčnost a vlastnosti ochranných nátěrů.

Normy ISO řady 9000, 14000 a BC-OHSAS 18001

Nátěrové hmoty International Protective Coatings, které naše firma distribuuje, byly certifikovány na základě mezinárodních norem ISO řady 9000 a 14000. Naše společnost rovněž zajistila autorizační schválení jejich používání v České republice.

2011 ISO 9001 9001 Angered 2015 ISO 14001 Angered 2013 ISO 14001 Felling 2014 2011 OHSAS 18001 Felling 2011 OHSAS 18001 Felling

NORSOK

Nátěrové systémy International byly testovány v souladu se standardem NORSOK M-501.

ČD

Řada nátěrových systémů International Protective Coatings je schválených a certifikovaných pro antikorozní ochranu ocelových mostních konstrukcí Českých drah, a to pro novou antikorozní ochranu, obnovu antikorozní ochrany a novou antikorozní ochranu OK opatřených žárově stříkaným kovovým povlakem.

V náročných podmínkách provozu na železnici mají České dráhy na povrchovou ochranu svých ocelových konstrukcí ty nejvyšší požadavky. Nátěrové systémy musejí odolávat dynamickému namáhání ocelových konstrukcí a jejich deformačním změnám, musejí být vyhovující pro stupeň korozní agresivity prostředí C4 nebo C5-I (dle ČSN EN ISO 12944-2) a mít vysokou (větší než 15 let) nebo velmi vysokou životnost (ve smyslu ČSN EN ISO 12944-5). Ve shodě s těmito a dalšími požadavky obdržela naše společnost, PERGE International, s.r.o. „Osvědčení o shodě ochranného nátěrového systému a nátěrových hmot s požadavky ČD“ pro všechny navržené ochranné antikorozní systémy.

Korozní zkoušky SVÚOM

Nátěrové systémy International byly pro účely použití na silniční mosty (Ředitelství silnic a dálnic ČR), úspěšně podrobeny průkazním zkouškám ve SVÚOM s.r.o. Zkoušky se netýkaly pouze ocelového podkladu, ale také žárového nástřiku/metalizace, oceli žárově pozinkované ponorem a údržby OK.

Technické listy ke stažení

Ke všem našim produktům
Vám nabízíme bezplatné a
hlavně rychlé získání technických listů.


Naše služby


Odpovědní formulář


AZKO NOBEL

INTERNATIONAL Protective Coatings