International Protective Coatings

titulní strana Mapa serveru

flash
Titulní strana / Důraz na ekologii

Důraz na ekologii

Ecotech

Ecotech je globální iniciativa vyvíjená společností International Paint, která se týká zejména podpory používání ekologicky nezávadných barev. Toho bude dosaženo dalším vývojem technologií v oblasti vodou ředitelných a vysokosušinových nátěrů.

nternational Protective Coatings je největším dodavatelem ochranných nátěrů na světě. Naším cílem je proto také pomáhat našim zákazníkům ve specifikaci bezpečnějších nátěrových systémů, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí.

Rádi bychom pomohli naši zákazníkům zvolit produkty, které redukují:

 • emisi organických rozpouštědel (VOC) a v důsledku toho fotochemické znečištění (fotochemický smog), a tak podporovat průmyslové podniky v ohleduplnosti k životnímu prostředí a v neposlední řadě je ušetřit zbytečných konfliktů se zákonem.
 • problémy se zdravím, bezpečností a ochranou životního prostředí tím, že v nich nejsou použity následující škodlivé látky, běžně u barev užívané:
  • isokyanáty
  • kamenouhelný dehet
  • suřík (olovnatý)
  • chroman zinku nebo tetroxy chroman
  • chroman olova
  • aromatické aminy a alifatické aminy s nízkou molekulární hmotností jako tužidla
  • etoxy etanol
  • chlorovaná rozpouštědla
  • volný fenol

Důležité ekologické standardy

Vzhledem k nedostatku zákonů, které by respektovaly shodu s VOC, byla zvolena určitá úroveň, která je Ecotechem respektovaná. Tato úroveň se odvíjí od nejpřísnějších, současných požadavků legislativy. Dříve byla stanovena na hodnotu 340 g/l dle UK –PG6/23 (92) Dodatek 3, ale v důsledku změn v průmyslu jsme zavedli nové hodnoty, které je možno dosáhnout díky neustálému vývoji nových produktů. Pro základní nátěry a mezivrstvy platí 250 g/l, v případě vrchních nátěrů zůstává hodnota VOC na 340 g/l. Tímto byl vytvořen nový standard pro organizace a společnosti, které chtějí chránit životní prostředí a zároveň zachovat vysoce účinnou ochranu svých aktiv.


Naše odpovědnost

International Paint je garantem toho, že všechny produkty Ecotech vyhovují současným legislativním požadavkům. V těch je zahrnuta zdravotní nezávadnost, bezpečnost a shoda výrobku s VOC.

Stálý vývoj výrobků Ecotech koresponduje vždy s novými, celosvětovými ekologickými požadavky.


Více o Ecotechu

Pokud máte zájem o další informace o produktech Ecotech a o tom, jak mohou být zakomponovány do specifikace nátěrových systémů, kontaktujte, prosím, regionálního zástupce International, společnost PERGE International, s. r. o.

Technické listy ke stažení

Ke všem našim produktům
Vám nabízíme bezplatné a
hlavně rychlé získání technických listů.


Naše služby


Odpovědní formulář


AZKO NOBEL

INTERNATIONAL Protective Coatings