International Protective Coatings

titulní strana Mapa serveru

flash
Titulní strana / Použité technologie

Použité technologie

  • Petrochemie a rafinérie
  • Olej a plyn
  • Energetika
  • Technologické a stavební ocelové konstrukce
  • Infrastruktura (např. mosty, stadiony, letiště)
  • Vodní díla
  • Čistírny a úpravny vod

INTERCURE

Řada Intercure změnila průmyslový standard pro ochranné nátěry. Intercure využívá unikátní patentovanou polymerovou technologii, která umožňuje dramatické snížení doby vytvrzení a přetírání i při nízkých teplotách. Údržba mostní konstrukce může být drahá a časově náročná, Intercure však nabízí možnost rychlého přetření. Rychlé opakované nátěry a vytvrzení Intercure při nízkých teplotách umožňují během údržbových nátěrů a tryskání abrazivy pružný harmonogram. Tímto se prodlužuje možnost aplikace i mimo letní období, kdy je doprava nejrušnější. Důsledkem jsou nižší náklady např. při odstavení mostu, minimalizuje se tímto narušení běžného silničního provozu.

Technologie polysiloxanů

Tato technologie je zatím posledním druhem technologie, která rozšířila globální řadu ochranných nátěrů nabízených společností International. Je výsledkem mnohaletého zasvěceného výzkumu a vývoje. Aplikace tohoto typu anorganické polymerové technologie je na poli ochranných nátěrů relativní novinkou. Produktová řada Interfine se díky vývoji začala vyrábět mimo jiné také právě v této technologii. Základem fungování polysiloxanů je anorganická chemická vazba mezi atomy křemíku a kyslíku, která je mnohem odolnější proti působení přírodních vlivů (včetně UV záření) než spojení uhlíků, používané u klasických organických nátěrových hmot jako jsou epoxidy nebo polyuretany. Polysiloxanové nátěry vytvářejí vrstvu, která je mnohem více schopná zabránit degradaci nátěru, způsobené UV zářením. Anorganická polysiloxanová síť polymerů tak zajišťuje prodlouženou životnost nátěrového filmu.

INTERFINE a INTERTHANE, vrchní nátěry

Mosty jsou velmi dominantní a tedy i viditelné stavby, proto je jejich vzhled důležitý. Specifikace International Protective Coatings pro nové konstrukce i pro údržbu mostů doporučují vrchní nátěr Interthane 870 respektive Interthane 990, což jsou vysoce výkonné polyuretanové vrchní nátěry v pololesku respektive vysokém lesku, s výbornou trvanlivostí lesku a retencí barev. Interfine 629HS je velmi trvanlivý konečný nátěr s vazbou lesku podobný polyuretanu, který neobsahuje isokyanáty a vyhovuje iniciativě Ecotech.

INTERLINE

ROPA & PLYN

Potenciální nebezpečí prosakování existuje u všech skladovacích nádrží, zejména u těch, které se používají v ropném průmyslu. Korozní podmínky dané druhem skladovaných produktů, vodou a elektrochemickým mechanismem mohou způsobit poškození plechů dna nádrže, což vede k prosakování. Toto prosakování může být velmi škodlivé pro životní prostředí i pro společnost. Nehledě k poškození jména společnosti na veřejnosti. Prosakování je nákladné z hlediska čištění, ztrát skladovacích kapacit a možných regulačních pokut. V důsledku prodloužení doby údržby může také dojít ke vzniku koroze.

Efektivní řešení nabízí nátěrové systémy pro nádrže INTERLINE. Interline systémy jsou rychle a snadno aplikovatelné, udržují aplikační náklady na minimu. V podstatě nevyžadují údržbu a tím výrazně redukují náklady na opravy.

INTERPLUS a INTERSEAL

Nátěry tolerantní k povrchu řady Interplus či Interseal jsou ideální pro použití tam, kde je kladen důraz na minimalizaci nákladů během nevyhnutelné opravy mostní konstrukce. Často je většina těchto nákladů vynaložena na přípravu a přístup k povrchu. Interplus a Interseal mohou být aplikovány na ručně připravenou ocel a nenarušený starý nátěr, což významně snižuje požadavky na přípravu povrchu. Interplus i Interseal lze aplikovat různými metodami. Tato přizpůsobivost umožňuje snadnější přístup a udržování nákladů na minimu. Interplus a Interseal snižují dobu odstavení mostu, protože aplikace větších tlouštěk snižuje potřebný počet opakovaných nátěrů. Interplus a Interseal jsou ideální pro údržbu a pro obnovení starého nátěrového systému na moderní, dlouho trvající antikorozní systém. Interplus se na rozdíl od Intersealu vyznačuje vnitřní flexibilitou.

INTERTHERM

Ochrana oceli vystavené vysokým teplotám je jednou z nejvíce požadovaných funkcí, kterou by měl nátěr splňovat. International Protective Coatings vyvinul sérii produktů pod názvem Intertherm, které jsou určeny speciálně pro užití v situacích, kdy je zařízení vystaveno vysokým teplotám. Za vysoké teploty se všeobecně považují teploty nad 120°C. To je zpravidla horní hranice teploty, do které mohou standardní materiály (např. epoxidy) efektivně působit.

INTERZONE

Produktová řada Interzone byla vyvinuta k ochraně ocelových konstrukcí v nejagresivnějším prostředí. Interzone nabízí po abrazivním otryskání ocelové konstrukce maximální dlouhotrvající ochranu. Skleněnými vločkami zpevněný systém dovoluje vystavit nátěr nepříznivým podmínkám. Má také vynikající odolnost proti oděru. Velmi silná vrstva při aplikaci snižuje počet nátěrů na jeden nebo dva. Tímto se také redukuje doba odstavení např. mostu během opravy. Již 15 minut po aplikaci je možné natřenou plochu vystavit vlivu mořské vody, takže například přístavní konstrukce je možné opatřit nátěrem během odlivu.

Technické listy ke stažení

Ke všem našim produktům
Vám nabízíme bezplatné a
hlavně rychlé získání technických listů.


Naše služby


Odpovědní formulář


AZKO NOBEL

INTERNATIONAL Protective Coatings